Ba2s VideoBa2s Bio

DJ BA2S začal s hranim kolem roku 1994 ve stejném období začíná i s rapem, nejprve v kapele Unit, o rok později spoluzakládá kapelu Chaozz
- 1996 - vychází první album "...a nastal chaos", na kterém se podílí autorsky i jako DJ a MC. Později vycházejí další alba.
- 1998 - zakládá portál hip-hop.cz
- Na přelomu tisíciletí působí rovněž v kapele Špatnej Wliw jako DJ
- 2002 - Chaozz si dal pauzu která trvá dodnes
- Od roku 2005 návrat k intenzivnějšímu hraní a návrat k mikrofonu..
- Mimo jiných akcí se jako DJ zatím účastnil pražských koncertů Ice Cube, Army of the Pharaos, EPMD a několika ročníků letních festivalů HIP HOP KEMP a HIP HOP JAM
- Jako rezident působí v pražském klubu Chapeau Rouge.

DJ BA2S started playing around 1994, in the same period starts with rap in group named "Unit", a year later he co-founded the band CHAOZZ
- 1996 - The first album "... a nastal chaos" where worked as an co-author, DJ and MC. Later, based on other Chaozz albums.
- 1998 - based portal hip-hop.cz
- At the turn of the millennium is also active in the band "Špatnej Wliw" as a DJ
- 2002 - CHAOZZ started a pause, which continues to this day
- From 2005 returns to the intensive playing and return to the mic..
- DJ BA2S also played on Prague’s live shows of Ice Cube, Army of the Pharaos, EPMD and also on summer festivals HIP HOP KEMP and HIP HOP JAM.
- BA2S is a resident DJ at Chapeau Rouge Club in Prague.


downloads
Žádnej strach (2009)
Sme z Československa (ft. Hrza) (2011)
Drolí Se Drolí (ft. Foggy Fogosh) (2012)